Odszkodowania OC sprawcy

Odszkodowania

Wypadki drogowe, kolizje, stłuczki – zdarzają się nam codziennie, jednak często nie z naszej winy. Co wtedy robić?

Pomożemy Ci w dochodzeniu swoich praw względem towarzystwa ubezpieczeniowego. Przygotujemy dla Ciebie profesjonalne ekspertyzy, wyceny i kosztorysy. Wszystko nieodpłatnie, w ramach zgłoszenia likwidacji powstałej szkody w naszej Firmie!

Uwaga!

Roszczenia odszkodowawcze z tytułu czynu niedozwolonego, przedawniają się z upływem 3 lat, od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, jednakże nie później niż z upływem 10 lat od dnia zdarzenia wywołującego szkodę.

Jeżeli natomiast szkoda wynikła z przestępstwa okres przedawnienia wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa, niezależnie od tego, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie sprawcy.

Odszkodowanie

Miałeś wypadek?
Brałeś udział w kolizji nie z Twojej winy?
Doznałeś uszczerbku na zdrowiu?
Uszkodzeniu uległ Twój pojazd?
Pomożemy Ci w uzyskaniu należnego Ci odszkodowania!

Towarzystwa ubezpieczeniowe, często próbują wprowadzać w życie działania, które pozwalają im uniknąć obowiązku wypłacenia należnych odszkodowań swoim Klientom.

Nasza Firma stanowczo sprzeciwia się takim praktykom i w związku z tym, służymy szeroko rozwiniętą pomocą, w uzyskiwaniu odszkodowań, z tytułu zgłaszanych do nas zdarzeń losowych.

Uzyskiwanie odszkodowań, to jedna z naszych mocnych stron działalności, mamy w tej dziedzinie duże doświadczenie. Od wielu lat, ściśle współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą prawniczą, z najlepszymi rzeczoznawcami, lekarzami, psychologami, a także tłumaczami przysięgłymi, co pozwala nam, na sprawne i profesjonalne działania, w celu uzyskania odszkodowania w Państwa imieniu, od towarzystw ubezpieczeniowych.

Uzyskujemy odszkodowania z tytułu:

 • ubezpieczeń osobowych,
 • wypadków w zakładach pracy i rolnictwie,
 • błędów medycznych,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • pożarów, zalań, kradzieży,
 • szkód komunikacyjnych,
 • czynów niedozwolonych.

Misja i doświadczenie

Nasza misja, to pełna pomoc po wszelkiego rodzaju wypadkach, począwszy od wyceny i odzyskania sprawności pojazdu, poprzez pomoc prawną, uzyskanie należnych kwot pieniężnych od towarzystw ubezpieczeniowych, do odzyskania Państwa utraconej sprawności fizycznej. Pokierujemy Was w drodze do roszczenia swoich praw i przywilejów, bo nie jest to łatwe zadanie, a my, dzięki bogatemu doświadczeniu, umiemy skutecznie i sprawnie pomóc.

Realizacja naszej misji, możliwa jest dzięki posiadaniu pełnego zaplecza, w postaci kompleksowych rozwiązań, które umożliwiają pomoc z wykorzystaniem doświadczenia i narzędzi, jakimi Firma dysponuje.

Firma Automobile Expert z którą współpracujemy od lat istnieje na rynku polskim od 2007 roku. Posiada rozbudowaną sieć sprzedaży usług na terenie całego kraju. Nadal prężnie działamy w kierunku rozwoju tej sieci. W chwili obecnej, w naszych strukturach działa wielu agentów i menadżerów regionalnych oraz likwidatorzy szkód działający stacjonarnie, którzy służą bezpośrednim kontaktem w konkretnych, skierowanych do nas sprawach.

Agenci są wysoko wykwalifikowani i stale szkoleni, dzięki czemu Klienci mogą mieć zaufanie do nich i tym samym do naszej Firmy.

W poprowadzeniu konkretnej sprawy, od chwili zgłoszenia do całkowitej likwidacji szkody, pomocą służą wykwalifikowani likwidatorzy szkód, pracujący w siedzibie firmy.

Dzięki naszej Firmie oszczędzają Państwo swój czas i nie angażują żadnych środków finansowych w dochodzeniu swoich praw.

My zajmujemy się Państwa sprawą kompleksowo – to nasz priorytet!

Współpraca z Firmą Prawniczą specjalizującą się w szkodach z oc sprawcy ,zawsze masz możliwość podważenia wysokości odszkodowania proponowanego przez Towarzystwa ubezpieczeniowe.

Załatwiamy wszystko za was wystarczy podpisać odpowiednie upoważnienie i my walczymy za was o jak największe odszkodowanie.

Ponadto proponujemy na czas naprawy samochód zastępczy całkowicie za darmo.

Firma Ambacar, chcąc sprostać potrzebom swoich Klientów, oferuje kompleksowe usługi z zakresu Rzeczoznawstwa.

Oferujemy pomoc najwyższej klasy, przeszkolonych, wykwalifikowanych rzeczoznawców, w zakresie szeroko pojętej techniki samochodowej oraz wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów roboczych.

 • Biegli SądowiNasza firma współpracuje z biegłymi sądowymi w zakresie motoryzacji, medycyny, czy budownictwa. Pozwala to na dokładne analizowanie każdego problemu, już na etapie przedsądowym, jak i w przypadku rozpoczęcia procesu. Przyjęta i zweryfikowana sprawa, zawsze zostaje przeanalizowana przez zespół przynajmniej dwóch biegłych z dziedziny, której dotyczy.
 • Lekarze OrzecznicyFirma Automobile Expert, zatrudnia wykwalifikowanych Lekarzy Orzeczników. Lekarze ci, uprawnieni są do wydawania orzeczeń, na podstawie dokumentacji medycznej złożonej przez Klienta. Jeśli dokumentacja ta, nie jest wystarczająca do podjęcia działań w zakresie likwidacji szkody, to Lekarz posiada uprawnienia do kierowania na dalsze niezbędne badania specjalistyczne.Lekarze Orzecznicy współpracujący z Firmą, posiadają uprawnienia do wydawania opinii lekarskich, kwalifikujących do przeprowadzania leczenia rehabilitacyjnego, związanego       z likwidacją szkody osobowej Klienta, w ramach oferowanej przez Firmę opieki medycznej   w Klinice Rehabilitacyjnej.
 • Nowy projekt Naszej firmy – w odpowiedzi na Państwa potrzeby!

  Klienci trafiający do naszej Firmy, często informują nas, że nie są w pełni usatysfakcjonowani ze współpracy z poprzednimi Firmami, o profilu działalności zbliżonym do profilu naszej Firmy. Ta niepełna satysfakcja wynika najczęściej z faktu, iż nie uzyskali Oni kompleksowej likwidacji szkody i pełnej pomocy w powrocie do stanu sprzed zdarzenia.

  Chcąc spełnić te potrzeby naszych Klientów i sprostać ich oczekiwaniom, jako jedyna w Polsce Firma o tym profilu działalności, nawiązaliśmy współpracę z Kliniką Rehabilitacyjną i tym samym oferujemy naszym Klientom, korzystanie ze świadczeń leczniczych poza NFZ, zupełnie bezpłatnie.

  W trosce o dobro Klienta, dążymy do tego, aby uzyskał On możliwie najwyższą rekompensatę, związaną ze skutkami zdarzenia, na najwyższym poziomie i w możliwie najkrótszym czasie. Licząc się z opiniami Klientów, w trosce zarówno o ich komfort fizyczny, jak i psychiczny, umożliwiamy bezpośredni i natychmiastowy dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych.

  Dzięki współpracy z Kliniką Rehabilitacyjną, prowadzącą swą działalność między innymi na terenie Uzdrowiska Iwonicz Zdrój, mają Państwo możliwość korzystania z profesjonalnych zabiegów rehabilitacyjnych, po doznanych urazach, w ramach zgłoszonej szkody.

  Zabiegi odbywają się w ramach pełnych pobytów w Klinice, po wcześniejszych konsultacjach naszych lekarzy specjalistów, a Państwo nie ponoszą w w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów leczenia!

  Pobyty lecznicze, w chwili obecnej organizowane są przez Automobile Expert, w uzdrowiskowej miejscowości Iwonicz Zdrój, w Beskidzie Niskim na Podkarpaciu.

  Malownicze położenie, uzdrowiskowy klimat i dostęp do wód leczniczych, mają istotny wpływ na odzyskanie sił i poprawę stanu psychofizycznego. Klinika oferuje pobyty lecznicze w obiektach, o najnowocześniejszych europejskich standardach, zarówno kwaterunkowych, jak i rehabilitacyjnych.

  Pobyt trwa od jednego tygodnia wzwyż, aby zagwarantować pełną skuteczność leczenia. O długości pobytu decyduje lekarz, w postępowaniu kwalifikacyjnym do leczenia, w porozumieniu z Pacjentem. Pobyt obejmuje zakwaterowanie, całodobowe wyżywienie, codzienne zabiegi rehabilitacyjne według indywidualnej ordynacji lekarskiej, konsultacje lekarskie, pełną opiekę medyczną, bez ponoszenia opłat ze strony Klienta! Klient wstępnie ponosi jedynie koszt dojazdu do miejsca pobytu, jednak koszt ten, w rezultacie dalszego postępowania likwidacyjnego, będzie musiało ponieść towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy zdarzenia.

  Nasze działania w zakresie rehabilitacji Pacjentów, zmierzają do poprawy ich sprawności ruchowej, zminimalizowania, a wręcz wyeliminowania dolegliwości, powstałych na skutek zdarzenia.

  Współpraca Automobile Expert z Kliniką Rehabilitacyjną, opiera się obecnie głównie na przeprowadzaniu zabiegów z zakresu rehabilitacji urazów narządów ruchu tkj. układ kostno – stawowy, mięśniowy, jednak nie wykluczamy poszerzenia zakresu współpracy, o zabiegi dotyczące szerszego spectrum schorzeń i urazów.

  Zabiegi rehabilitacyjne, przeprowadzane są przez najwyższej klasy specjalistów, przy użyciu nowoczesnych metod leczenia i wysokiej jakości sprzętu, w niezwykle komfortowych warunkach.

  Korzyści dla Klienta:

  • nie czekasz wielu tygodni, miesięcy na rehabilitację w ramach NFZ,
  • nie musisz szukać prywatnych Klinik, za usługi których, sam musiał byś zapłacić,
  • nie ponosisz żadnych kosztów związanych z pobytem rehabilitacyjnym i leczeniem.

 

Kontakt Jarek 530629569